Ảnh ngẫu nhiên

Flash_3.swf GSW_3.flv Scan0017.jpg Scan0014-copy.jpg 200pxDomenicoFetti_Archimedes_1620.jpg AnhXtanh1.jpg Andre_Marie_Ampere.jpg Acsimet.jpg Arixtot.jpg Luini.jpg

Mấy giờ rồi nhỉ?

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Thầy Trần Thế Lương)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Điểm báo hàng ngày!

Lịch Âm Dương

Chào mừng quý vị đến với website thư viện giáo dục ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (1 bài)

BÁC HỒ VỚI GIÁO DỤC - ĐẠO ĐỨC.

BÁC HỒ VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY UNCLE HO WITH THE ETHICAL EDUCATION AND THE ISSUE OF ETHICAL EDUCATION IN OUR PRESENT-DAY COUNTRY LÊ THỊ TUYẾT BA Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Giáo dục đạo đức là một trong những vấn đề nổi bật trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Người đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đạo đức và luôn quan tâm đến việc giáo dục đạo đức trong sự nghiệp...

BÀI GIẢNG  (19 bài)

TƯ LIỆU  (10 bài)

GIÁO ÁN  (7 bài)

ĐỀ THI  (7 bài)

Website của các thành viên
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 580
Website Phan Văn Diễn
Lượt truy cập: 551
Website của Nguyễn Thành Chung
Lượt truy cập: 339
NỐI VÒNG TAY LỚN
Lượt truy cập: 292